Thông tin‎ > ‎Dropbox‎ > ‎

Xem lịch sử hoạt động

đăng 18:54, 2 thg 4, 2014 bởi Thanh Phong Trần   [ đã cập nhật 23:50, 16 thg 4, 2014 ]
Rất đơn giản, bạn chỉ cần nhấp vào liên kết Events ở phía bên trái là có thể nhanh chóng nhìn thấy tất cả các hoạt động đã xảy ra trong tài khoản Dropbox của bạn.

Comments