Thông tin‎ > ‎Dropbox‎ > ‎

Đồng bộ hóa mạng LAN và Desktop Notifications

đăng 02:05, 16 thg 4, 2014 bởi Thanh Phong Trần   [ đã cập nhật 23:45, 16 thg 4, 2014 ]
LAN Sync là một tính năng của các ứng dụng máy tính để bàn được sử dụng để tăng tốc độ đồng bộ hóa các tập tin trên máy tính của bạn khi đang ở trên cùng một mạng LAN. Theo mặc định, Dropbox có thể đồng bộ hóa một tập tin đến máy chủ và sau đó tải tập tin đó lên các máy tính khác từ máy chủ Dropbox. Trừ khi bạn tải lên và tải về với tốc độ Internet siêu nhanh, chứ nếu không quá trình này  có thể mất nhiều thời gian cho các tập tin lớn.
http://www.dropboxvn.com/dien-dan/meo-vat/dhongbohoamanglanvadesktopnotifications

Comments