Thông tin‎ > ‎Dropbox‎ > ‎

Đồng bộ chọn lọc

đăng 18:53, 2 thg 4, 2014 bởi Thanh Phong Trần   [ đã cập nhật 23:51, 16 thg 4, 2014 ]
Thay vì đồng bộ hóa tất cả mọi thứ cho tất cả các thiết bị có liên quan vốn chiếm nhiều không gian và tài nguyên hệ thống, bạn có thể đồng bộ chọn lọc để chỉ đồng bộ các thư mục nhất định cho một máy tính cụ thể.

http://www.dropboxvn.com/dien-dan/meo-vat/dhongbochonloc

Comments