Tách riêng thông báo mặc định cho các sự kiện cả ngày để tránh nhận được thông báo vào lúc 11 giờ 50 đêm.
Tìm hiểu thêm tại đây.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1543-tinh-nang-m%E1%BB%9Bi-trong-google-calendar