Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Tính năng mới của Google Drive trên iOS

đăng 19:30, 15 thg 9, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:30, 15 thg 9, 2015 ]
Phiên bản mới của ứng dụng Google Drive dành cho iOS sẽ khả dụng trên App Store vào tuần tới. Các tính năng mới bao gồm:
    • Khả năng chọn nhiều tập tin để làm việc ngoại tuyến, đánh dấu sao hoặc sắp xếp.
      http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/tinhnangmoicuagoogledrivetrenios