Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Tính năng "Chia sẻ với tôi" trong Google Drive

đăng 21:01, 9 thg 3, 2015 bởi My Lien
Tính năng “Shared with me” hiển thị trong điều hướng bên trái cho phép người dùng xem các tập tin và thư mục mà người khác đã chia sẻ, theo thứ tự gần đây nhất.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1562-tinh-nang-chia-s%E1%BA%BB-v%E1%BB%9Bi-toi-trong-google-drive

Comments