Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Tính năng cao cấp của Google+ sẽ trở thành tiêu chuẩn cho tất cả các miền

đăng 21:26, 17 thg 7, 2014 bởi Thanh Phong Trần
Như chúng tôi đã
thông báo, quyền kiểm soát của quản trị viên và các khả năng nâng cao được gọi là tính năng cao cấp của Google+ sẽ trở thành tiêu chuẩn cho khách hàng giáo dục, chính phủ và doanh nghiệp hiện tại của chúng tôi. Thay đổi này sẽ diễn ra trong tuần vào ngày 23 tháng 7.


http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1373-tinh-ndang-cao-cap-cua-google-se-tro-thanh-tieu-chuan-cho-tat-ca-cac-mien

Comments