Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Tìm thời gian trên Google Calendar dành cho Android

đăng 18:27, 3 thg 5, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:27, 3 thg 5, 2016 ]
Với thời đại công nghệ, điện thoại thông minh đã giúp tăng năng suất di động. Người dùng không còn phải ngồi ở bàn làm việc để theo dõi ghi chú cuộc họp, tham gia cuộc gọi hội nghị hoặc gửi email.

http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/timthoigiantrengooglecalendardanhchoandroid