Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Tìm kiếm trong Google Sites mới

đăng 18:26, 28 thg 9, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:30, 28 thg 9, 2017 ]
Gần đây, Google đã cải tiến giúp tạo nội dung trên Google Sites mới dễ dàng hơn. và hôm nay, thêm một cải tiến mới: tìm nội dung trên các trang web dễ dàng hơn. Kể từ nay trở đi, người dùng chỉ cần nhấp vào kính lúp ở góc trên bên phải màn hình và tìm kiếm trên toàn bộ trang web.
https://sites.google.com/a/lvtech.com.vn/lvtech/news/google-apps/_draft_post-4/xemthem.png