Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Tìm điện thoại bằng tài khoản Google

đăng 18:26, 7 thg 6, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:32, 7 thg 6, 2016 ]
Dù vừa quên mất điện thoại đang ở đâu hay thiết bị đã bị đánh cắp, sau đây là vài bước đơn giản giúp người dùng bảo mật điện thoại hoặc máy tính bảng.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/timdienthoaibangtaikhoangoogle