Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Tiện ích thông báo thay đổi trong thư mục Google Drive

đăng 19:20, 14 thg 2, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:20, 14 thg 2, 2016 ]
Thay vì cài đặt thông báo trên mỗi tài liệu chia sẻ, có thể người dùng chỉ muốn nhận thông báo khi có tài liệu trong thư mục cụ thể đang được chỉnh sửa. Mặc dù chức năng này chưa được thiết kế trong Google Apps
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/tienichthongbaothaydoitrongthumucgoogledrive