Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Thử nghiệm liên kết nhanh giúp tăng hiệu quả trong Gmail

đăng 19:38, 27 thg 7, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:39, 27 thg 7, 2016 ]
Thử nghiệm Liên kết nhanh (Quick Links) dành cho Gmail đã ra mắt cách đây vài năm, nhưng tính năng này vẫn chưa được tận dụng. Nếu người dùng thường xuyên tìm kiếm email tương tự, thì Quick Links có thể là thử nghiệm hoàn hảo.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/thunghiemlienketnhanhgiuptanghieuquatronggmail