Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Thư hợp lệ bị đánh dấu Spam

đăng 21:31, 28 thg 5, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 21:38, 28 thg 5, 2015 ]
Nếu bạn thấy thư bị phân loại nhầm là spam, bạn có thể bỏ đánh dấu thư. Chỉ cần chọn thư và nhấp vào nút Không phải spam xuất hiện ở đầu và cuối chế độ xem hiện tại của bạn. Bỏ đánh dấu thư sẽ tự động chuyển thư vào hộp thư đến của bạn.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/thuhoplebidanhdauspam