Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Thiết lập mới dành cho Xác minh 2 bước

đăng 19:16, 21 thg 6, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:18, 21 thg 6, 2016 ]
Bảo mật là một trong những mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp cũng như quản trị viên Google Apps và nhiều doanh nghiệp yêu cầu nhân viên bật xác minh 2 bước (2SV) để giữ an toàn tài khoản. Có nhiều cách để người dùng chấp nhận yêu cầu đăng nhập thông qua xác minh 2 bước, hoặc sử dụng 
Khóa bảo mật
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/thietlapmoidanhchoxacminh2buoc