Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Thêm nhiều cải tiến với Google Calendar dành cho iPhone

đăng 18:17, 6 thg 7, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:18, 6 thg 7, 2015 ]
Trong 3/2015 vừa qua, Google đã thông báo ứng dụng Google Calendar dành cho iPhone, và giờ đây Google đang thêm nhiều cải tiến dựa trên phản hồi của người dùng:
  • Xem nhiều sự kiện hơn trong nháy mắt với hiển thị 7 ngày trong tuần.

  • Thêm các tập tin trên Google Drive được thêm vào sự kiện (dành cho các tên miền đã kích hoạt Drive):
    http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/themnhieucaitienvoigooglecalendardanhchoiphone