Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Thêm email đính kèm vào sự kiện Google Calendar

đăng 18:50, 21 thg 6, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:52, 21 thg 6, 2016 ]
Trong bài viết trước, LVtech đã hướng dẫn 
cách thêm tập tin đính kèm vào sự kiện Google Calendar, và đính kèm email trong Gmail. Hôm nay, LVtech sẽ giới thiệu tính năng đính kèm email vào sự kiện calendar.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/thememaildinhkemvaosukiengooglecalendar