Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Thêm Công việc (To do) vào Calendar với Reminders

đăng 17:42, 27 thg 1, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:42, 27 thg 1, 2016 ]
Calendar là công cụ tuyệt vời cho việc theo dõi những công việc tiếp theo còn Công việc (To-dos) cũng là công cụ tuyệt vời dành cho việc theo dõi những gì cần phải được thực hiện trong thời gian tới.

http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/themcongviectodovaocalendarvoireminders