Cách chèn bảng
  1. Nhấp vào menu Table và chọn Insert table

  2. Kéo con trỏ lên lưới ô vuông và bấm vào để xác định kích thước của bảng mà bạn muốn thêm vào. Bạn có thể chèn một bảng lớn như 20 ô x 20 ô.

    http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1397-them-b%E1%BA%A3ng-vao-tai-li%E1%BB%87u