Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Thêm bảng và hình ảnh từ ứng dụng Google Docs và Slides trên di động

đăng 17:59, 7 thg 6, 2015 bởi My Lien
Ứng dụng Docs và Slides dành cho Android và iOS phiên bản mới hiện đang khả dụng trên Google Play và App Store. Các tính năng mới bao gồm:
  • Docs

    • Chèn hình ảnh
      http://googleapps.lvtech.com.vn/thong-tin/thembangvahinhanhtuungdunggoogledocsvaslidestrendidong