Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Thay đổi URL Google Calendar

đăng 19:32, 8 thg 9, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:36, 8 thg 9, 2015 ]
Với nỗ lực tăng cường bảo mật, trong tuần tới, Google sẽ thay đổi URL Google Calendar từ “www.google.com/calendar”' sang “calendar.google.com” Sau khi ra mắt, url Calendar cũ chỉ đơn giản là chuyển hướng đến url mới, vì vậy các tác động của thay đổi này đến khách hàng Google Apps ở mức không đáng kể.
googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/thaydoiurlgooglecalendar