Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Thay đổi quan trọng dành cho Google+

đăng 19:16, 15 thg 12, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:17, 15 thg 12, 2015 ]
Google ra mắt Google+ nhằm giúp người dùng khám phá, chia sẻ và kết nối thông qua Google như trong cuộc sống thực. Tuy Google+ đạt được một số mục tiêu nhất định nhưng Google, sau khi xem xét, nhận thấy cần có sự đổi mới.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/thaydoiquantrongdanhchogoogle