Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Thay đổi cài đặt thông báo

đăng 18:38, 3 thg 5, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:39, 3 thg 5, 2016 ]
Người dùng có thể lựa chọn để nhận thông báo trên điện thoại, web hoặc thông báo qua email từ Google Drive.
Lưu ý: trong trường hợp thay đổi cài đặt trên các ứng dụng Google Docs, Sheets hoặc Slides, cài đặt này sẽ thay đổi trên Google Drive.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/thaydoicaidatthongbao