Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Tạo và quản lý tùy chỉnh bản đồ trong Google Drive

đăng 18:46, 17 thg 7, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:47, 17 thg 7, 2015 ]
Google My Maps giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc tạo, chia sẻ và tùy chỉnh đăng bản đồ trực tuyến với nhiều mục đích kinh doanh từ công khai vị trí công ty đến việc định vị các tuyến đường giao nhận hàng hóa trên bản đồ và ngay cả phục vụ cho việc địa điểm tổ chức các kế hoạch sự kiện.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/taovaquanlytuychinhbandotronggoogledrive