Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Tạo và chia sẻ Bộ sưu tập Google+

đăng 18:20, 23 thg 11, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:21, 23 thg 11, 2015 ]
Bộ sưu tập là tính năng mới nhất được thêm vào nền tảng Google+. Với khả năng cho phép tạo nội dung theo chủ đề, Bộ sưu tập là cách tối ưu để tổ chức các mục đã đăng lên Google+ và hiển thị tới đúng người dùng.
googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/taovachiasebosuutapgoogle