Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Tạo trích dẫn trong Gmail

đăng 18:38, 13 thg 7, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:39, 13 thg 7, 2016 ]
Thư thường chứa thông tin nhiều và dày đặc, vì vậy để thu hút sự chú ý của người đọc cần tạo sự hấp dẫn hơn trong phương thức soạn thư. Khi muốn người đọc chú ý đến một đoạn cụ thể trong thư, đặc biệt là những trích dẫn quan trọng, tốt nhất nên tạo trích dẫn cho nội dung đó.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/taotrichdantronggmail