Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Tạo, tìm và chỉnh sửa album ảnh

đăng 20:02, 18 thg 6, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 20:03, 18 thg 6, 2015 ]
Tạo album bằng các ảnh và video của bạn để bạn có thể sắp xếp và tìm chúng sau. Nếu bạn tạo album trong Google+ hay Album Web Picasa, bạn cũng sẽ thấy chúng ở đây.

Tạo album

Sắp xếp ảnh và video của bạn thành album để chia sẻ và sắp xếp dễ dàng.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/taotimvachinhsuaalbumanh