Bạn có thể lập kế hoạch sự kiện, thực hiện một cuộc khảo sát hoặc thăm dò ý kiến, cung cấp cho học viên một bài kiểm tra hoặc thu thập thông tin khác một cách dễ dàng, hợp lý với Google Forms.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1450-t%E1%BA%A1o-kh%E1%BA%A3o-sat-b%E1%BA%B1ng-cach-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-google-form