Nếu bạn là quản trị viên của tên miền Google Apps for Business, Education, hoặc Government, bạn có thể tạo hồ sơ cá nhân Google+ công khai cho người dùng trong tổ chức
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1484-t%E1%BA%A1o-h%E1%BB%93-s%C6%A1-ca-nhan-google