Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Tạo cuộc thăm dò trên Google+ với các thiết bị

đăng 18:33, 8 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:35, 8 thg 4, 2015 ]
Máy tính
  1. Mở Google+ trên máy tính.

Ở góc dưới cùng bên phải của hộp "Chia sẻ thông tin mới", nhấp vào Cuộc thăm dò .
http://googleapps.lvtech.com.vn/meo/google/taocuocthamdotrengooglevoicacthietbi


Comments