Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Tạo cộng tác Google Maps

đăng 18:09, 3 thg 5, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:11, 3 thg 5, 2016 ]
Đối với công ty nhiều văn phòng hay chi nhánh thì việc chia sẻ và cộng tác không chỉ giới hạn trong tài liệu và bảng tính. Google cho phép người dùng Google Apps chia sẻ bản đồ tùy chỉnh nhằm cộng tác tốt hơn về việc lập kế hoạch địa điểm.

http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/taocongtacgooglemaps