Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Tải tất cả email từ Gmail

đăng 17:51, 4 thg 1, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:53, 4 thg 1, 2016 ]
Người dùng thường muốn sao lưu tất cả email vì nhiều lý do. Có khả năng người dùng muốn nhập tất cả dữ liệu vào tài khoản mới hoặc muốn sao lưu vì lý do pháp lý hay bảo mật.

http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/taitatcaemailtugmail