Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Tại sao phải bảo vệ tài khoản Google và Google Apps với Cảnh báo mật khẩu

đăng 17:57, 7 thg 5, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:57, 7 thg 5, 2015 ]
Q: Khi nào Cảnh báo mật khẩu có hiệu lực?
A: Cảnh báo mật khẩu sẽ tự khởi chạy vào lần sau khi bạn nhập mật khẩu vào accounts.google.com.
http://googleapps.lvtech.com.vn/thong-tin/taisaophaibaovetaikhoangooglevagoogleappsvoicanhbaomatkhau