Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong bàn phím Google

đăng 23:58, 12 thg 4, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 23:59, 12 thg 4, 2016 ]
Để email thêm phần sinh động và thú vị, người dùng có thể sử dụng bàn phím Google để chèn biểu tượng cảm xúc (hình ảnh nhỏ nhiều sắc màu thể hiện cảm xúc).
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/sudungbieutuongcamxuctrongbanphimgoogle