Người dùng Google Apps giờ đã có thể soạn thảo tập tin Microsoft Word, Excel và PowerPoint từ Google Drive, Gmail mà không cần đến Microsoft Office.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1363-so%E1%BA%A1n-th%E1%BA%A3o-t%E1%BA%ADp-tin-ms-office-tren-chrome-va-chrome-os