Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Scan tài liệu với Google Drive Android app

đăng 19:46, 22 thg 5, 2014 bởi Thanh Phong Trần
Với Drive app trên Android, bạn có thể scan những tài liệu quan trọng, biên nhận, thư tín và hoá đơn thanh toán,  miễn là bạn có một máy ảnh ở mặt sau của điện thoại. Sau khi bạn đã scan một tài liệu, ứng dụng sẽ lưu nó như một tập tin PDF có thể tìm kiếm và lưu trữ nó ngay trong Drive của bạn.


http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1353-scan-tai-lieu-voi-google-drive-android-app

Comments