Tháng trước, Google đã trình làng tính năng chia sẻ các liên kết trong cuộc gọi video Hangouts để khách mời bên ngoài có thể đăng ký tham gia nếu không được mời một cách rõ ràng.

Điều này giúp khách mời tránh sai sót khi tham gia với các tài khoản Google thay thế.

googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1487-quản-trị-chia-sẻ-lien-kết-trong-cuộc-gọi-video-hangouts