Các quản trị viên cấp cao của Google for Work có thể thực hiện công việc thiết yếu từ những chiếc điện thoại và máy tính bảng Android thông minh bằng việc sử dụng ứng dụng Google Admin Android. Ứng dụng cho phép bạn
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1468-qu%E1%BA%A3n-ly-tai-kho%E1%BA%A3n-google-for-work-t%E1%BB%AB-thi%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8B-android