Kể từ đầu tháng 7/2014, Google cho vận hành Message Center dựa trên tính năng kiểm duyệt được tung ra từ đầu năm 2014. Message Center là hệ thống quản lý thư rác trên nền tảng web đặc biệt được thiết kế cho người dùng Google Apps
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1366-qu%E1%BA%A3n-ly-spam-t%E1%BB%91t-h%C6%A1n-v%E1%BB%9Bi-message-center