Google Apps for Work được thiết kế để giúp bạn hoàn tất công việc. Ngoài những công cụ Apps cho hiệu quả cao như Google Docs và Google Drive, bạn có thể truy cập vào những dịch vụ khác như Google+.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1479-qu%E1%BA%A3n-ly-h%E1%BB%93-s%C6%A1-ca-nhan-google-for-work