Một phiên bản mới của Google Drive dành cho iOS, được tối ưu hóa dành cho iOS 8, hiện có trong App Store. Ứng dụng bao gồm một số tính năng bảo mật và tiện ích
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1457-phien-b%E1%BA%A3n-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-google-drive-danh-cho-ios