Phiên bản Google Docs mới dành cho Android hiện đã có trên Google Play. Các tính năng mới bao gồm:
  • Hỗ trợ lựa chọn, cắt, sao chép và dán văn bản cùng với hình ảnh, bảng biểu và biểu đồ trong Office Compatibility Mode. 

    http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1564-phien-b%E1%BA%A3n-google-docs-m%E1%BB%9Bi-tren-android