Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Phiên bản cập nhật Google Apps Migration for Microsoft Exchange

đăng 18:11, 11 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:11, 11 thg 3, 2015 ]
Google Apps Migration for Microsoft Exchange phiên bản 4.1 hiện đã khả dụng với các tính năng mới sau đây:
  • Google Apps Migration for Microsoft Exchange Email hiện đang sử dụng Email Migration API mới nhất (phiên bản 2).

  • Google Apps Migration for Microsoft Exchange hiện đang sử dụng Admin SDK API mới nhất (phiên bản 1) để xác nhận người dùng và tạo nhóm.

    http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1565-phien-b%E1%BA%A3n-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-google-apps-migration-for-microsoft-exchange
Comments