Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Phát triển ý tưởng với Evernote và Drive

đăng 18:32, 24 thg 5, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:33, 24 thg 5, 2016 ]
Nắm bắt ý tưởng là một việc khá quan trọng bởi vì chúng ta sẽ khó thể nhận biết ý tưởng nào sẽ trở thành hiện thực. Nhưng đối với ý tưởng thực sự hình thành thường cần bối cảnh như nghiên cứu, bản vẽ, tài liệu và hình ảnh.

http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/phattrienytuongvoievernotevadrive