Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Nhiều cải tiến hơn trong giao diện Admin console

đăng 19:02, 5 thg 4, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:03, 5 thg 4, 2016 ]
Quản trị viên thường mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm trong giao diện
 Admin console. Để đơn giản hóa việc tìm kiếm, Google đang tung ra tính năng nhận diện ngôn ngữ tự nhiên, truy vấn “free form ” trong giao diện điều khiển Admin console.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/nhieucaitienhontronggiaodienadminconsole