Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Nhận email Google Apps trên thiết bị BlackBerry và Windows Mobile

đăng 19:09, 8 thg 9, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:11, 8 thg 9, 2015 ]
Người dùng có thể trải nghiệm Google Apps bằng cách đồng bộ Gmail trên các thiết bị. Để bắt đầu, hãy cài đặt tài khoản Gmail và Calendar doanh nghiệp trên điện thoại hoặc máy tính bảng, kể cả đã sử dụng thiết bị này cho tài khoản cá nhân.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/nhanemailgoogleappstrenthietbiblackberryvawindowsmobile