Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Nhận dạng ký tự quang học trong Google Drive

đăng 18:16, 2 thg 1, 2015 bởi My Lien
Sơ lược về nhận dạng kí tự quang học

Nhận dạng kí tự quang học (OCR) cho phép bạn chuyển đổi hình ảnh kèm văn bản trong tài liệu bằng cách sử dụng thuật toán máy tính tự động. Hình ảnh có thể được tạo như một tập tin riêng biệt (các định dạng tập tin như:  .jpg, .png và .gif) hoặc được tạo thành một tập tin PDF gồm nhiều trang (.pdf). Một số loại tập tin phù hợp dành cho OCR

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1507-nh%E1%BA%ADn-d%E1%BA%A1ng-ky-t%E1%BB%B1-quang-h%E1%BB%8Dc-trong-google-drive

Comments