Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Một số tiện ích mới cho Docs và Sheets

đăng 18:36, 2 thg 4, 2014 bởi Thanh Phong Trần   [ đã cập nhật 18:39, 2 thg 4, 2014 ]
Kể từ ngày 12/03/2014, Google Apps  team chính thức tung ra các công cụ tiện ích mới được phát triển bởi các đối tác, các công cụ tiện ích này sẽ cung cấp thêm cho người dùng một số tính năng trong tài liệu và bảng tính. Để duyệt qua các tiện ích cho Docs và Sheets, chọn Get add-ons trên  menu Add-ons của bất kỳ tài liệu hoặc bảng tính nào.
Một khi đã cài đặt một tiện ích, tiện ích này sẽ khả dụng trên tất cả các văn bản hoặc bảng tính và người dùng có thể bắt đầu sử dụng nó ngay sau khi cài đặt. Lưu ý rằng tiện ích cho các bảng tính chỉ khả dụng trong các Google Sheets mới.
Comments