Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Một người bạn không xuất hiện trong danh sách trò chuyện (chat list)

đăng 20:20, 11 thg 6, 2014 bởi Thanh Phong Trần
Nếu có người không xuất hiện trong danh sách trò chuyện của bạn, có vẻ như bạn đã chặn người đó hoặc người đó đã chặn bạn.


https://docs.google.com/a/lvtech.com.vn/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bHZ0ZWNoLmNvbS52bnxnb29nbGVhcHBzLWZvci1hZG1pbmlzdHJhdG9yfGd4OjM1YWExMzVjNzc5MzhlNzY
Comments