Cuối tháng 03/2014 vừa qua, Google thông báo rằng sẽ ngưng hỗ trợ Google Apps Connector dành cho BlackBerry Enterprise Server bắt đầu từ 05/03/2015. Xin lưu ý rằng chỉ còn vài ngày là đến ngày kết thúc hỗ trợ.
googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1555-lưu-y-dối-với-người-dung-blackberry-enterprise-server