Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Lọc và sắp xếp dữ liệu trong Google Sheets

đăng 18:48, 26 thg 4, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:49, 26 thg 4, 2016 ]
Khi nhìn vào số lượng lớn các dữ liệu trong Google Sheets, thật khó khăn để phân biệt và tổng hợp thông tin. Đồ thị hoặc biểu đồ có thể giúp dữ liệu rõ ràng nhưng thông thường các dữ liệu chỉ có một số ít người quen sử dụng
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/locvasapxepdulieutronggooglesheets